Czy po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym istnieje prawo do rezygnacji z kupna?

W sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa konsument jest objęty większa ochroną niż przy sprzedaży bezpośredniej, z uwagi na bark osobistego kontaktu ze sprzedawcą.
/ 19.10.2017 11:28

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Jednak istnieją pewne ograniczenia. Nie można zrezygnować z zakupu w przypadku umów dotyczących m.in.: usługi rozpoczętej za naszą zgodą przed upływem 10 dni, z zakupionych kaset video, audio, programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania, z produktu lub usługi wykonanej według indywidualnego zamówienia, z produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu, z prenumeraty prasy, z usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Koszty odesłania towaru w przypadku jego zwrotu ponosi konsument. Jednak w przypadku uznania reklamacji, to przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki towaru.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym samym czasie należy także odesłać towar.