Czy odbiorca energii elektrycznej może uzyskać od zakładu energetycznego bonifikatę za przerwę w dostawie energii elektrycznej?

Należy zaznaczyć, iż bonifikaty za niedostarczanie energii przysługują niezależnie od przyczyn awarii.
/ 13.10.2017 16:43

Zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w odrębnych przepisach, odbiorcy na jego wniosek przysługuje bonifikata w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Wniosek odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa, o czym mówi § 37 ust 2 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa, ustala się na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach.

Urząd Regulacji Energetyki stoi na straży prawa odbiorców do bonifikat za niedostarczoną energię.