prawo budowlane, działka fot. Dreamstime

Co możesz postawić na działce

Kupiłam kawałek ziemi nad jeziorem. Chcę postawić tam domek letniskowy. Podobno muszę mieć na to pozwolenie.
/ 28.05.2012 08:51
prawo budowlane, działka fot. Dreamstime

Tak. Przepisy prawa budowlanego określają, na jakie inwestycje wymagane jest pozwolenie na budowę, a jakie go nie potrzebują.

Bez pozwolenia można postawić m.in.:

  • wolnostojący parterowy budynek gospodarczy,
  • altanę i wolnostojącą wiatę,
  • przydomową oranżerię (ogród zimowy).

Warunek: powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25 m kw.

Chociaż na te obiekty nie trzeba mieć formalnego zezwolenia, inwestycję należy zgłosićw urzędzie gminy. Warto przy tym pamiętać, że łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m kw. jej powierzchni.

Jeśli natomiast chcemy postawić dom letniskowy, musimy uzyskać na to pozwolenie. Z wnioskiem
o jego wydanie należy się zwrócić do właściwego starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Do wniosku trzeba dołączyć:
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania, jeśli jest konieczna (np. gdy w projekcie uwzględnione są instalacje i przyłącza),
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego (ewentualnie rysunki czy szkice sporządzone przez projektanta mającego uprawnienia budowlane),
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Warto wiedzieć:
Wniosek o pozwolenie na budowę wraz dokumentami trzeba złożyć najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem prac