Wstrzymanie dopłat do kredytu

Razem z mężem chcemy zaciągnąć kredyt i ubiegać się o dopłaty w ramach programu Rodzina na Swoim. Zastanawiamy się jednak, czy są jakieś warunki, w których stracilibyśmy prawo do dopłat, już po ich przyznaniu?
/ 02.03.2011 06:02

Razem z mężem chcemy zaciągnąć kredyt i ubiegać się o dopłaty w ramach programu Rodzina na Swoim. Zastanawiamy się jednak, czy są jakieś warunki, w których stracilibyśmy prawo do dopłat, już po ich przyznaniu?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami dopłaty do kredytu mieszkaniowego zostaną wstrzymane w przypadku postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności. Bank może zażądać natychmiastowej spłaty całego kredytu w sytuacji, gdy nie będą Państwo spłacali zobowiązania w terminie. Dopłaty mogą zostać wstrzymane także w przypadku niespełnienia warunków określonych w umowie. W sytuacji gdy są Państwo najemcami lokalu bank zobowiąże kredytobiorców do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy w terminie 6 miesięcy od wypłaty kredytu Rodzina na Swoim. Brak takiego oświadczenia może skutkować wstrzymaniem dopłat.

W projekcie ustawy zmieniającej zasady kredytu preferencyjnego dopisane zostały także dodatkowe sytuacje kiedy bank wstrzyma dopłaty. Kredytobiorca w okresie otrzymywania dopłat nie może nabyć innej nieruchomości mieszkaniowej. W przypadku zakupu innego mieszkania lub domu dopłaty do odsetek zostaną wstrzymane. Jednak te regulacje będą obejmowały tylko te kredyty, które zostaną zaciągnięte po wejściu w życie zmian w ustawie. Oznacza to, że jeśli zaciągną Państwo kredyt przed zmianami, to będą Państwo mogli nabyć inną nieruchomości bez konsekwencji utraty dopłat do kredytu Rodzina na Swoim.

Wybór spłaty kredytu - raty malejące czy stałe?

Michał Krajkowski
Dom Kredytowy Notus

Redakcja poleca

REKLAMA