Współkredytobiorcy kredytu hipotecznego

Chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny na mieszkanie dla córki. Byłby wzięty na mnie, męża i córkę, ale docelowo tylko ona byłaby właścicielką tej nieruchomości. Natomiast w umowie przedwstępnej zapisane mamy pół udziałów na nas i pół na córkę. Czy możliwe jest staranie się o kredyt hipoteczny na nieruchomość, której właścicielką będzie tylko córka, ale żeby kredyt był udzielony całej naszej trójce?
/ 08.06.2011 07:50

Chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny na mieszkanie dla córki. Byłby wzięty na mnie, męża i córkę, ale docelowo tylko ona byłaby właścicielką tej nieruchomości. Natomiast w umowie przedwstępnej zapisane mamy pół udziałów na nas i pół na córkę. Czy możliwe jest staranie się o kredyt hipoteczny na nieruchomość, której właścicielką będzie tylko córka, ale żeby kredyt był udzielony całej naszej trójce?

Nie powinno być problemu z uzyskaniem kredytu, który zostałby udzielony trzem osobom, z których tylko jedna była właścicielem nabywanej nieruchomości. Większość banków stosuję zasadę, która mówi, że wszyscy właściciele nieruchomości powinni być kredytobiorcami, natomiast nie wszyscy kredytobiorcy muszą zostać docelowo właścicielami nieruchomości, której zakup finansowany jest kredytem. Należy jednak pamiętać, że kwestie własności powinny zostać dokładnie ustalone już na etapie umowy przedwstępnej, ponieważ na podstawie tego dokumentu bank ustala zapisy umowy kredytowej dotyczące własności nabywanej nieruchomości. W opisanym przypadku, należałoby zmienić treść umowy przedwstępnej w ten sposób, że jedynym właścicielem miałaby zostać córka, a rodzice figurowaliby jedynie na umowie kredytowej, jako współkredytobiorcy.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego