VAT za remont - jak ozdyskać

Zwrot z podatku z remont fot. Fotolia
Zwrot podatku VAT za materiały budowlane przysługuje łącznie obojgu małżonkom. Zobacz, co zrobić, aby odzyskać VAT.
/ 23.04.2013 10:08
Zwrot z podatku z remont fot. Fotolia
Kupiliśmy z mężem mieszkanie. Chcemy je wyremontować. Czy możemy się starać o odzyskać część podatku VAT za materiały budowlane?
Marzena T., Kwidzyń

Tak. Osoba, która buduje lub przebudowuje dom, remontuje budynek bądź mieszkanie, może ubiegać się o zwrot części wydatków na materiały budowlane, ale tylko wtedy, gdy:
  • nie kupuje materiałów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (dotyczy to także współmałżonka);
  • odlicza wyłącznie materiały objęte wykazem Ministra Infrastruktury (dostępny w na stronie www.transport.gov.pl);
  • posiada faktury na zakup tych materiałów z wyszczególnionymi ich symbolami ewidencyjnymi zgodnymi z Polską Klasyfikacją Towarów i Usług.
Wniosek o zwrot VAT (na formularzu VZM–1) należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Powinien być zaadresowany do naczelnika tego urzędu.

Do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty:
  • kopie pozwolenia na budowę oraz – gdy wniosek składamy po ukończeniu budowy – kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny lokalu (przy remoncie);
  • kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki.
Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość zwrotu zależy od tego, czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli tak – górny limit wynosi 12,295 proc. równowartości średnich kosztów budowy
70 mkw. mieszkania (obecnie ok. 32,7 tys. zł)). Jeśli nie – 12,295 proc. średnich kosztów budowy 30 mkw. mieszkania (ok. 14 tys. zł). Cena 1 mkw. zmienia się co kwartał (podaje ją GUS).

Limit obowiązuje przez 5 lat od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że w każdym kolejnym wniosku kwotę przysługującego limitu należy pomniejszyć o kwotę zwróconego już wcześniej podatku VAT.

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA