null fot. Fot. Jacek Łagowski / Agencja Gazeta

Uprawnienia kanarów i strażników miejskich

Kontrolerzy biletów oraz strażnicy miejscy dostali więcej uprawnień. I będą mogli skuteczniej walczyć z osobami naruszającymi przepisy.
/ 20.05.2019 09:35
null fot. Fot. Jacek Łagowski / Agencja Gazeta

Drżyjcie gapowicze

Do tej pory było tak że osoba, która nie miała biletu, nie chciała zapłacić za jazdę na gapę ani okazać dokumentów, była praktycznie bezkarna. Mogła spokojnie odejść i kontroler praktycznie nie mógł nic zrobić .

Teraz kontroler będzie mógł uniemożliwić gapowiczowi wyjście z autobusu lub tramwaju, np. zastawiając wyjście, będzie mógł zażądać od kierowca zamknięcia drzwi lub nawet bezpośrednio podjechać pod komisariat, gdzie pasażera stawiającego opór przejmą policjanci. Zatrzymując gapowicza nie będzie już naruszał prawa ani narażał się na skargi, że ogranicza wolność osobistą, a takiego argumentu używali gapowicze skarżąc się na działania kontrolerów.

Kontrolerzy będą mogli porosić o wystawieni mandatu karnego gapowiczowi nie tylko policjantów ale także strażników miejskich, bo oni zyskali również nowe uprawnienia.

Strażnicy miejscy jak policja

Strażnicy miejscy i gminni będą bowiem mogli wypisać mandat, kiedy ktoś odmówi ukazania dowodu tożsamości. Kara będzie też grozić za niepodanie informacji o miejscu zamieszkania i wykonywanym zawodzie. To samo będzie jeżeli właściciel auta odmówi podanie nazwiska osoby, która kierowała jego samochodem popełniła wykrocznie i została sfotografowana przez fotoradar. Strażnicy będą tez mogli skontrolować taksówkarzy i kierowców busów, czy mają wymagane zezwolenia i czy przewożą pasażerów zgodnie z przepisami. Będą tez mogli wypisać od razu mandat za przekroczeni szybkości, bo do tej pory mogli jedynie skierować wniosek o ukarania kierowcy do sądu.

Nowe przepisy pozwolą strażnikom ukarać grzywną lub naganą rodziców, którzy zostawiają dziecko do lat 7 bez opieki narażając je na niebezpieczeństwo, np. w zamkniętym samochodzie, kiedy jest upał lub mróz. A także osoby, które wyrzucają do śmietników zużyte baterie lub akumulatory. Będą mogli interweniować również wtedy, kiedy ktoś wywoła fałszywy alarm i spowoduje niepotrzebną akcję służb porządkowych. Można za to dostać od strażnika miejskiego grzywnę w wysokości 1500 zł, oprócz tego może grozić areszt lub ograniczenie wolności. Strażnicy mogą karać także z a zbiórkę darów bez zezwolenia, zakłócanie legalnych zgromadzeń lub ich zwoływanie bez wymaganego zezwolenia. Będą mogli interweniować, kiedy ktoś wypala trawy, niszczy znaki turystyczne prowadzi hodowle lub ma psa rasy agresywnej bez wymaganego zezwolenia.

Straż miejska może tez ukarać mandatem za niszczenie flagi, profanowanie godła państwowego lub hymnu Polski. Będzie również mogła sprawdzać, czy przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek mają wymagane zezwolenia.

Rozszerzenie uprawnień strażników miejskich powoduje, że formacja ta coraz bardziej sta]je się podobna do policji lokalnej. A ich działania odciążają policjantów.

Taryfikator mandatów karnych wystawianych przez straż miejską

Od poniżej 50 zł do 500 zł - za przekroczenie dozwolonej prędkości. Wysokość mandatu zależy od tego, o ile przekroczy się prędkość.

100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłąsciw2y sposób pojeździe nieprzystosowanym

100 zł za każdą osobę przewożoną ponad określona liczbę miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Od 100 do 500 zł za zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego lub wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym.

Od 200 do 500 zł za umyślne wprowadzenie w błąd przez podanie nieprawdziwych danych osobowych, czyli imienia, nazwiska, adresu itd.

Od 50 do 250 z l za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

O9d 50 do 100 zł za używania słów nieprzyzwoitych lub umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego rysunku lub napisu.

100 zł za nieuprzątnięcie śniegu, błota i lodu z chodników wzdłuż nieruchomości.

100 zł za picie alkoholu w miejscach objętych zakazem.

500 zł za sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 w placówkach służby zdrowia i oświatowych na meczach sportowych.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra MSWiA z 16.02.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dZu Z 2011 R. NR 36 POZ. 190; Ustawa z 16 XII 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym DzU z 2011 r. nr 5 poz. 13