Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką

Planuję sprzedać mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym. Mam już nawet kupca, ale niestety kwota, która pozostaje do spłaty całego kredytu jest wyższa niż cena, jaką chce zapłacić potencjalny nabywca. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę sprzedać takie mieszkanie i czy ewentualnie będę musiał spłacić pozostałą część kredytu jednorazowo z własnych środków?
/ 08.11.2010 11:41

Planuję sprzedać mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym. Mam już nawet kupca, ale niestety kwota, która pozostaje do spłaty całego kredytu jest wyższa niż cena, jaką chce zapłacić potencjalny nabywca. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę sprzedać takie mieszkanie i czy ewentualnie będę musiał spłacić pozostałą część kredytu jednorazowo z własnych środków?

Zabezpieczeniem obecnego kredytu mieszkaniowego jest z pewnością hipoteka na mieszkaniu, które będzie sprzedawane. Docelowo, po sprzedaży mieszkania hipoteka będzie musiała być wykreślona.

Jeżeli nowy nabywca finansuje zakup nieruchomości kredytem mieszkaniowym, to jego bank uruchomi kredyt bezpośrednio na spłatę Pana kredytu mieszkaniowego. Kwota nowego kredytu przeznaczona na zakup będzie w tym wypadku niższa niż kwota aktualnego zadłużenia. Zatem aby mieć pewność, że stary kredyt zostanie spłacony (wówczas nie będzie już przeszkód do wykreślenia hipoteki), nowy bank będzie żądał przedstawienia zaświadczenia o aktualnym zadłużeniu nie wyższym niż kwota przyznanego kredytu. Spowoduje to, że nadwyżkę obecnego kredytu musi Pan spłacić ze środków własnych i to przed sprzedażą mieszkania.

Również w sytuacji gdyby nabywca finansował zakup ze środków własnych, będzie on z pewnością oczekiwał nadpłacenia kredytu przed podpisaniem aktu notarialnego.

Wybór spłaty kredytu - raty malejące czy stałe?

Michał Krajkowski
Dom Kredytowy Notus