Refinansuj stary kredyt

W bankach pojawia się coraz więcej atrakcyjnych ofert kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniejszego zadłużenia.
/ 04.09.2006 17:30
kredyt1.jpgW trosce o pozyskanie nowych klientów banki są skłonne zagwarantować osobom, które chcą zaciągnąć kredyt refinansowy na spłatę starego kredytu, warunki znacznie korzystniejsze od tych, jakie miały dotychczas: zwalniają z opłat prowizyjnych, ograniczają do minimum formalności i nie wymagają opinii o spłacie zobowiązania z banku, w którym pierwotnie zaciągnęli kredyt.

Rzetelność spłacającego można łatwo zweryfikować na podstawie informacji z Biura Informacji Kredytowej, czyli BIK, tymczasem żądając dodatkowych dokumentów, bank może się narazić na utratę potencjalnego klienta. A to dlatego, że kredytodawca będzie się starał zatrzymać uciekającego klienta i będzie bardziej niż do tej pory otwarty na negocjacje. Osoba, która wróci do swojego banku i podejmie rozmowy na temat zmiany warunków kredytowania, ma duże szanse na uzyskanie korzystniejszej niż dotąd oferty. Argumentem w rozmowie może być przedstawienie parametrów kredytów refinansowych innych banków.

Warto negocjować
Renegocjacja warunków umowy w banku, który udzielił nam kredytu ma sens szczególnie wtedy, gdy jesteśmy zadowoleni z poziomu obsługi i jakości świadczonych przez niego usług dodatkowych. Oczywiście może się okazać, że nasz bank nie będzie w stanie obniżyć oprocentowania kredytu do takiego poziomu, jaki uzyskamy gdzie indziej. Wówczas należy zastanowić się nad zamianą, analizując związane z tym koszty i formalności.
By zamiana kredytu była opłacalna, nowe zobowiązanie powinno mieć ratę o ok. 15 proc. niższą niż dotychczas. Pozwoli to na wygospodarowanie pieniędzy na zapłacenie prowizji za wcześniejszą spłatę starego kredytu i pozostawi w portfelu więcej pieniędzy. Jeśli mamy kredyt walutowy, zmiana zabezpieczy nas częściowo przed ryzykiem kursowym. W momencie 10-15 proc. wzrostu kursu walut zapłacimy, co najwyżej taką samą ratę jak w przypadku dotychczasowego zobowiązania.

A może przewalutować
Inną metodą obniżenia kosztów starego kredytu może być zamiana jego waluty na inną. Warto pamiętać jednak, że nie każdy kredyt i nie w każdym momencie opłaca się przewalutować.
W ostatnim czasie największym powodzeniem cieszyły się nisko oprocentowane kredyty we frankach szwajcarskich, a osoby, które zaciągnęły zobowiązania w złotówkach zastanawiały się, czy nie przewalutować ich na franki. Odpowiedź brzmi: nie. Dokonując takiej zamiany dziś, naraziłyby się na ryzyko wzrostu całkowitej kwoty zadłużenia wynikające z kursu - za franka płacimy prawie 2,60 zł (bankowy kurs sprzedaży), a prognozy przewidują umocnienie tej waluty.

Z franków na złote
Można natomiast rozważyć przewalutowanie kredytów z franków szwajcarskich na złote. Takiej operacji, co prawda najlepiej dokonać, gdy kurs CHF jest niski. Trzeba się jednak spodziewać, że franki będą drożeć ze względu na prognozowany wzrost kursu i stawki bazowej LIBOR, czyli oprocentowania franka na rynku wewnątrzbankowym. Dziś LIBOR wynosi ok. 1,60 proc., a analitycy są zdania, że do końca roku wzrośnie do 1,80. Dodając do wskaźnika marżę banku, czyli około 1,2 proc., możemy mówić o oprocentowaniu kredytu na poziomie 3 proc.
Dodatkowym kosztem, który trzeba wkalkulować przy kredycie w walucie obcej jest różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty w danym banku, czyli spread. Warto pamiętać, że kredyty są wypłacane wg kursu kupna, a spłacane przez kredytobiorcę po kursie sprzedaży. Wspomniana różnica pomiędzy kursami może podnieść cenę kredytu nawet o 1 proc.- średnio wypada ok.0,5. proc.

Przykład
Przeanalizujmy wartości na przykładzie kredytu na 150 tys. zł rozłożonego na 25 lat. Dla złotych przyjęliśmy oprocentowanie 5 proc. a dla franków szwajcarskich – 3 proc., kurs franka 2,60 zł
wysokość kredytu – 150 tys. zł
rata kredytu we frankach – ok. 713 zł
rata kredytu złotowego – 876 zł
różnica w wysokości płaconej raty – 163 zł
Wartość zadłużenia po 12 miesiącach spłaty, przy wzroście kursu franka do poziomu 2,75
Kredyt pozostały do spłaty we frankach w przeliczeniu na złotówki – 153 959,49 zł
rata kredytu we frankach - ok. 753 zł
kredyt pozostały do spłaty w złotych - 146 642,37 zł
rata kredytu w złotych 876 zł
różnica w wysokości płaconej raty 123 zł
Kredyty hipoteczne są zobowiązaniami długoterminowymi, przy których trudno mówić o pewnym zysku lub stracie. Dobrą radą jest zadłużanie się w walucie, która utrzymuje się na wysokim poziomie, a prognozy przewidują spadek jej kursu.

Inwestować czy nie
Kredyty mieszkaniowe zazwyczaj są spłacane przez klientów wcześniej niż to wynika z umowy, średnio po 15 latach. Biorąc pod uwagę relatywnie niski koszt gotówki pochodzącej z kredytu hipotecznego, można rozważyć utrzymanie zadłużenia w banku, a wolne środki ulokować np. w funduszach inwestycyjnych. Wiele osób jednak obawia się długoterminowych zobowiązań. Zaciągając kredyt chce spłacić go jak najszybciej i zmniejszyć tą drogą jego całkowity koszt.
Z drugiej strony po kredyt coraz częściej sięgają osoby, które stać na transakcję gotówkową. Jeśli oczekiwany zysk z ich inwestycji przewyższy koszt kredytu, powinny kupować tylko na kredyt!

Beata Piwoska, ekspert Murator Kredyt

Po więcej informacji zapraszamy na organizowane przez Murator EXPO Targi Mieszkaniowe Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE na Torwarze w Warszawie w dn. 15-17 września 2006, www.targimieszkaniowe.pl