POLECAMY

Przewalutowanie kredytu na złotówki

Mam zaciągnięty kredyt hipoteczny w obcej walucie. W związku z tym mam następujące pytanie: czy możliwa jest zmiana waluty kredytu na PLN, tak by np. spłacać raty w złotówkach? Czy takie posunięcie w ogóle się opłaca?

Mam zaciągnięty kredyt hipoteczny w obcej walucie. W związku z tym mam następujące pytanie: czy możliwa jest zmiana waluty kredytu na PLN, tak by np. spłacać raty w złotówkach? Czy takie posunięcie w ogóle się opłaca?

Przewalutowanie kredytu na złotówki

Większość banków, które udzielały kredyty hipoteczne w walutach obcych, daje swoim klientom możliwość przewalutowania takiego kredytu na PLN. Planując taką operację należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, które decydują o opłacalności takiego posunięcia.

Po pierwsze:
Zmiana waluty kredytu hipotecznego może wiązać się z dodatkową opłatą, która powinna być określona przez bank w aktualnej tabeli opłat i prowizji. Wysokość pobieranej przez instytucje finansowe prowizji stanowi zwykle pewien procent od kwoty kredytu podlegającej przewalutowaniu (rzadziej jako stała suma wyrażona w PLN). Część banków pozwala na przeprowadzenie takiej operacji bezpłatnie.

Po drugie:
Przewalutowanie kredytu z waluty obcej na PLN jest racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, gdy kurs po jakim bank dokona przeliczenia zobowiązania będzie niższy od kursu, po jakim kredyt był wypłacony.

Po trzecie:
Zmiana waluty kredytu na PLN wiąże się zawsze ze zmianą wysokości oprocentowania. Kredyty walutowe były bowiem zwykle znacznie niżej oprocentowane niż te udzielane w PLN. Wzrost oprocentowania zaciągniętego zobowiązania bez jednoczesnego wydłużenia okresu kredytowania spowoduje wzrost miesięcznej raty. W związku z tym bank może uzależnić zgodę na zmianę waluty kredytu od ponownego przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej, aby sprawdzić, czy sytuacja ekonomiczna klienta pozwala na spłatę wyższej niż obecnie raty kredytu.

Po czwarte:
Przewalutowując kredyt na PLN pozbywamy się ryzyka walutowego. Odbywa się to zwykle kosztem wyższego oprocentowania, ale klient nie będzie musiał się już obawiać niekorzystnych dla niego zmian kursu walutowego.

Podsumowując:
Zastanawiając się nad zmianą waluty kredytu hipotecznego należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki mające wpływ na racjonalność tego kroku. O ile ewentualna opłata pobierana przez bank przy takiej operacji nie będzie decydującym czynnikiem, o tyle wysokość kursu przewalutowania powinna być podstawowym kryterium stanowiącym o opłacalności tej operacji. Stosunkowo duży spadek kursu waluty obcej powinien skłaniać kredytobiorcę do zastanowienia się nad ewentualnym przewalutowaniem kredytu.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/6 lat temu
Odwazny ruch, jednak czasem moze byc oplacalny. Zlotowki to przewaznie mniejszy stres, a gdy nie wiemy jak to zrobic mozna zawsze udac sie do openfinance po porade