Polisa unit-linked - dłuterminowe oszczędzanie

Właśnie urodził mi się wnuczek. W celu zabezpieczenia jego przyszłości chciałabym założyć dla niego coś na kształt istniejącej w mojej młodości „książeczki mieszkaniowej”. Chciałabym, by w momencie wchodzenia w dorosłość posiadał środki, które umożliwiłyby mu np. kupno mieszkania. Jakie najbardziej efektywne produkty służące temu celowi oferują współczesne instytucje finansowe?
/ 29.11.2011 07:06

Właśnie urodził mi się wnuczek. W celu zabezpieczenia jego przyszłości chciałabym założyć dla niego coś na kształt istniejącej w mojej młodości „książeczki mieszkaniowej”. Chciałabym, by w momencie wchodzenia w dorosłość posiadał środki, które umożliwiłyby mu np. kupno mieszkania. Jakie najbardziej efektywne produkty służące temu celowi oferują współczesne instytucje finansowe?

Obecnie wiele instytucji finansowych oferuje możliwość długoterminowego oszczędzania w ramach polis unit-linked. Polisa unit-linked spełnia jednocześnie funkcję ochronną oraz inwestycyjną. Klient może gromadzić na niej środki w najlepszych polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych, każdego typu – od pieniężnych do akcyjnych. Zazwyczaj kilka lub kilkanaście razy w roku istnieje możliwość przelania środków do innych funduszy bez żadnych opłat i bez konieczności zapłaty tzw. podatku Belki (ten podatek płaci się dopiero w momencie wycofania środków z polisy).

Klient ma również możliwość wskazania osób, także małoletnich, które dopiero po jego śmierci otrzymają zgromadzone środki - bez podatku od spadku.

W dowolnym czasie można też dokonać cesji polisy na pełnoletnią osobę, która wówczas sama zdecyduje o przeznaczeniu zgromadzonych środków.

Kamila Jankowiak
Goldenegg
Związek Firm Doradztwa Finansowego