Kredyt mieszkaniowy - z wkładem własnym czy bez?

Razem z mężem chcemy wziąć kredyt na mieszkanie o wartości 320 tys. złotych. Na wkład własny możemy przeznaczyć 100 tys. złotych, ale zastanawiamy się czy bardziej opłacalne nie byłoby zainwestowanie tych pieniędzy lub ulokowanie ich na lokacie i wzięcie kredytu na 100% wartości mieszkania.
/ 25.06.2012 08:12

Razem z mężem chcemy wziąć kredyt na mieszkanie o wartości 320 tys. złotych. Na wkład własny możemy przeznaczyć 100 tys. złotych, ale zastanawiamy się czy bardziej opłacalne nie byłoby zainwestowanie tych pieniędzy lub ulokowanie ich na lokacie i wzięcie kredytu na 100% wartości mieszkania.

Kredyt mieszkaniowy - z wkładem własnym czy bez?

Każde z przywołanych w pytaniu rozwiązań ma swoje wady i zalety. Wniesienie wkładu własnego oznacza przede wszystkim niższą kwotę kredytu, a tym samym niższą ratę. Z kolei przeznaczając całość zgromadzonych środków na poczet wkładu własnego, klienci pozbawiają się poduszki finansowej, która może stanowić zabezpieczenie na wypadek mogących wystąpić w przyszłości przejściowych kłopotów finansowych. Doświadczenie pokazuje, że w większości przypadków decyzja w tej kwestii uzależniona jest nie tyle od czysto ekonomicznej kalkulacji, bazującej na porównaniu różnicy pomiędzy odsetkami możliwymi do uzyskania z lokaty, a koniecznymi do zapłacenia odsetkami kredytu mieszkaniowego, co od indywidualnych preferencji kredytobiorców.
Najrozsądniejsze wydaje się być rozwiązanie pośrednie, czyli jednoczesne wniesienie części kapitału na poczet wkładu własnego oraz pozostawienie środków finansowych w formie wspomnianego wcześniej zabezpieczenia. Wysokość oprocentowania kredytu mieszkaniowego zależy w znacznym stopniu od poziomu udziału własnego, dlatego zainwestowanie części zgromadzonego kapitału na poczet wkładu własnego pozwoli w wielu przypadkach uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania. Dodatkowo w przypadku min. 20% wkładu własnego kredytobiorca uniknie dodatkowego kosztu jakim jest tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi i Związek Firm Doradztwa Finansowego