Kredyt hipoteczny na remont nieruchomości

W prezencie z okazji urodzin mojej matki chcę wyremontować jej mieszkanie. W tym celu potrzebuję jednak zaciągnąć kredyt hipoteczny w wysokości 30 000 PLN. Czy bank udzieli mi kredytu na remont mieszkania, które nie jest moją własnością?

W prezencie z okazji urodzin mojej matki chcę wyremontować jej mieszkanie. W tym celu potrzebuję jednak zaciągnąć kredyt hipoteczny w wysokości 30 000 PLN. Czy bank udzieli mi kredytu na remont mieszkania, które nie jest moją własnością?

W większości banków istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu na remont nieruchomości, która nie jest własnością klienta. W sytuacji starania się o kredyt na remont niezbędne będzie dostarczenie kosztorysu opisującego przewidziane prace remontowe oraz pozostałych dokumentów nieruchomości, takich jak odpis Księgi Wieczystej, czy akt własności.

Osobną kwestią jest zabezpieczenie kredytu. Jeśli hipoteka będzie wpisywana w Księdze Wieczystej lokalu, który należy do Pani matki, to musi ona wyrazić zgodę na obciążenie tej nieruchomości zobowiązaniem kredytowym. Jednak w wielu bankach niezbędne będzie przystąpienie przez nią do kredytu jako współkredytobiorca. Oznacza to, że będzie ona miała takie same prawa i obowiązki związane z tym kredytem jak każdy inny kredytobiorca.

Warto również pamiętać, że zaciągając kredyt na remont nieruchomości konieczne będzie rozliczenie się z bankiem z wykonanych prac. Po określonym czasie (z reguły jest to kilka miesięcy) wymagane będzie przedstawienie faktur bądź zdjęć mieszkania, które potwierdzą, że sfinansowane kredytem prace zostały wykonane. Z uwagi na sposób rozliczenia prac remontowych warto szczególnie dokładnie zastanowić się na wyborem odpowiedniej oferty.

Wybór spłaty kredytu - raty malejące czy stałe?

Michał Krajkowski
Dom Kredytowy Notus
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)