Ile można dorobić do emerytury fot. Fotolia

Ile dorobisz do emerytury

Pracujesz i pobierasz świadczenie? Uważaj, aby nie przekroczyć dopuszczalnego limitu dochodów, bo wtedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić ci emeryturę.
/ 06.05.2013 16:27
Ile można dorobić do emerytury fot. Fotolia
Jesteś na rencie lub wcześniejszej emeryturze i pracujesz? Dokładnie licz swoje dochody. Inaczej może cię spotkać niemiła niespodziana, gdy ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia. Ile możesz dorobić? To zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które co kwartał ogłasza Główny Urząd Statystyczny. Progi, po przekroczeniu których ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie, to odpowiednio 70 proc. i 130 proc. średniej pensji.

Jeśli zarabiasz (obecne limity obowiązują do 1 czerwca):
  • do 2583,30 zł brutto (czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenie) – będziesz dostawać świadczenie w dotychczasowej wysokości;
  • od 2583,30 zł do 4797,40 zł brutto (czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – ZUS zmniejszy ci świadczenie o kwotę zarobków przekraczającą limit.
  • powyżej 4797,40 zł brutto – ZUS zawiesi twoją emeryturę.
Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia ma wpływ nie tylko wysokość przychodu, ale też rodzaj zawartej umowy. Jeśli osiągasz wynagrodzenie z tytułu pracy podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (np. pracujesz na etacie, na umowie o pracę nakładczą, agencyjnej czy zlecenia), wpłynie ono na wysokość świadczenia.

O fakcie podjęcia pracy koniecznie zawiadom ZUS (na druku Rw-73).

Bez ograniczeń mogą natomiast dorabiać m.in.:
  • emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni),
  • inwalidzi wojenni i osoby, które pobierają rentę rodzinna po nich,
  • osoby uprawnione do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową i renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.
  • osoby, które osiągały przychód z tytułu pracy nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. wykonujące pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło).
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)