Czy właściciel restauracji ma obowiązek umieszczać dokładne oznaczenie cen przy oferowanych daniach?

Przedsiębiorcy prowadzący restauracje, czy bary mają obowiązek do szczegółowego informowania konsumentów o aktualnym cenniku menu.
/ 19.10.2017 10:58

Ceny potraw lub wyrobów oferowanych w restauracjach uwidacznia się w sposób czytelny w cenniku, wywieszonym w miejscu ogólnodostępnym dla kupujących wewnątrz lub na zewnątrz lokalu, w pobliżu drzwi wejściowych.

Cennik powinien ponadto zawierać aktualne informacje dodatkowe umożliwiające łatwą identyfikację ceny z towarem, w szczególności: datę wystawienia, pełną nazwę potrawy lub wyrobu, określenie ilości nominalnej potrawy lub wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary, zawartej w jednej porcji, w tym zwłaszcza ilości głównego składnika, dodatków uzupełniających i napojów. W przypadku towarów, które ze swej natury mogą być sprzedawane na sztuki, dopuszcza się określenie ilości nominalnej oferowanej porcji w sztukach.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową w zakresie gastronomii mają obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości cenników oferowanych potraw lub wyrobów i napojów, aby udostępniać je kupującym przed przyjęciem zamówienia i przy rozliczeniu końcowym.

Powyższe regulacje dotyczą także barów, stołówek oraz innych placówek gastronomicznych, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.