Czy wiesz jak zapłacić za zakupy gdy skradziono ci kartę?

Odpowiedzialność za transakcję dokonaną skradzioną kartą jest uzależniona od okoliczności, w jakich transakcja zakupu została wykonana. Istotny jest moment zgłoszenia utraty karty płatniczej.
/ 18.10.2017 15:55

Posiadacza karty obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej karty płatniczej do czasu zgłoszenia wydawcy jej utraty, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro (powyżej tej kwoty odpowiada wydawca karty). Wyjątek stanowią sytuacje, do których w pewnym sensie przyczyniliśmy się poprzez niezachowanie należytej staranności np.: nie przechowywanie karty płatniczej i nie chronienie kodu identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności, przechowywanie karty razem z kodem identyfikacyjnym itp.

Zasadą jest, że posiadacz karty nie odpowiada za transakcje, których zlecenia nie potwierdził, z tym że obciążają go operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił kartę płatniczą lub ujawnił kod indentyfikacyjny.

Posiadacz karty nie będzie odpowiadać, jeśli do transakcji doszło z winy wy¬dawcy karty lub akceptanta, np. sprzedawca, czyli akceptant, nie sprawdził dokładnie podpisu.

Za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty odpowiada wy¬stawca, chyba że doszło do nich z winy umyślnej posiadacza.

Po zgłoszeniu utraty lub zniszczenia karty posiadacz odpowiada jedynie za operacje, do których doszło z jego winy umyślnej.