Czy wiesz jak wyegzekwować alimenty?

Strony dochodzące alimentów korzystają także z wielu ułatwień w postępowaniu egzekucyjnym. Zobacz jakie to ułatwienia!
/ 17.10.2017 11:13

Wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd nadaje z urzędu klauzulę wykonalności, a także doręcza go Tobie jako wierzycielowi. Jednakże nadanie tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu alimenty klauzuli wykonalności z urzędu i doręczenie go wierzycielowi z urzędu nie oznacza obowiązku wszczęcia egzekucji z urzędu;

Zatem Ty jako wierzyciel musisz domagać się wszczęcia egzekucji. Składasz w związku z tym wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądu właściwego według swego miejsca zamieszkania;

Komornik jest zobowiązany z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenie zarobków i majątku dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania;

Roszczenie alimentacyjne korzysta z preferencji przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji, nawet wyłączone spod egzekucji stypendia podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w wysokości 3/5 części;

Z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy można prowadzić egzekucję na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości;

Podstawą obliczenia kwoty alimentów zasądzonych procentowo, egzekwowanych z renty, jest jej wysokość netto.