Czy wiesz jak uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Zobacz komu i w jakiej kwocie przysługuje!
/ 13.10.2017 10:18

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;

W przypadku dziecka z orzeczonym tytułem niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci;

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje Tobie jako matce samotnie wychowującej dziecko lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: - drugi z rodziców dziecka nie żyje; - ojciec dziecka jest nieznany; - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z załącznikami, składasz w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania (Urzędzie Gminy).