Świadectwo pracy fot. Panthermedia

Świadectwo pracy - prawo pracy

Jeśli były pracodawca wystawił Ci nieprawidłowo sporządzone świadectwo pracy, masz prawo zgłosić się do niego z prośbą o poprawienie dokumentu.
/ 09.05.2013 10:54
Świadectwo pracy fot. Panthermedia
Zostałam zwolniona z firmy i chciałam się zarejestrować jako osoba bezrobotna. Urząd Pracy zakwestionował jednak moje świadectwo pracy, bo nie zawierało wszystkich wymaganych informacji. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
Ewa Zadworna

Należy zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o wydanie nowego, uzupełnionego o brakujące dane świadectwa pracy. Powinny się w nim znaleźć wszystkie informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz dotyczące ubezpieczenia społecznego m.in. okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia. Jeśli pracodawca odmówi wydania nowego dokumentu, może pani wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa do sądu pracy.