Niepełnosprawny zakłada firmę

Wielu z nas wie - niezależnie od tego czy są to osoby w pełni sprawne, czy też nie, jak dużo trzeba poświęcić czasu na założenie własnej firmy, która ma być nie tylko nowym miejscem pracy, ale także spełnieniem marzeń i satysfakcją.
/ 26.11.2007 23:48
Wielu z nas wie - niezależnie od tego czy są to osoby w pełni sprawne, czy też nie, jak dużo trzeba poświęcić czasu na założenie własnej firmy, która ma być nie tylko nowym miejscem pracy, ale także spełnieniem marzeń i satysfakcją.

Na początku należy zrealizować 7 punktów, których spełnienie pozwoli nam otworzyć działalność gospodarczą i dalej ubiegać się o dodatkowe korzyści z tego tytułu.

Owe 7 kroków to :
 • Rejestracja firmy (Urząd Miasta)
 • Numer REGON (Urząd Statystyczny)
 • Firmowe konto w wybranym banku i pieczątka
 • NIP, podatki (Urząd Skarbowy)
 • Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)
 • Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
 • SANEPID
Gdy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jako osoba niepełnosprawna również się możesz o nią ubiegać. Należy jednak spełnić kilka warunków, aby pomoc ta była także możliwa dla ciebie. Przede wszystkim taki rodzaj pożyczki może otrzymać tylko osoba, która :
 • jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, ale nadal pozostająca bez zatrudnienia;
 • nie korzysta z pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy;
 • nie korzysta (od dnia złożenia wniosku) z pożyczki udzielonej ze środków PFRON;
 • posiada zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) o zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

Karolina Rejchelt