Co musi zawierać umowa o pracę fot. Fotolia

Co musi zawierać umowa o pracę - niezbędne zapisy w umowie o pracę

Sprawdź to, zanim podpiszesz!
Milena Oszczepalińska / 01.07.2015 06:47
Co musi zawierać umowa o pracę fot. Fotolia

Podpisując umowę o pracę zawieramy z pracodawcą stosunek pracy. Zgodnie z tą umową zarówno na nas, jak i na pracodawcy będą ciążyły pewne obowiązki. Umowa o pracę określa także nasze warunki pracy. Zanim podpiszemy umowę, sprawdźmy dokładnie, czy zawiera wszystkie niezbędne informacje. Jeśli pracodawca da nam do podpisu umowę niepełną, zawierającą błędy lub brak pewnych danych, będzie ona nieważna.

Co musi zawierać umowa o pracę?

Informacje, które koniecznie muszą znaleźć się na podpisywanej przez nas umowie o pracę, reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z artykułem 29 tegoż kodeksu, umowa o pracę zawiera informacje o:
  • stronach umowy (kim jest pracodawca i pracownik);
  • dacie zawarcia umowy;
  • warunkach zatrudnienia;
  • rodzaju pracy;
  • miejscu wykonywania pracy;
  • wymiarze czasu pracy;
  • terminie rozpoczęcia pracy;
  • wynagrodzeniu za pracę.

Inne ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę

Umowę o pracę należy podpisać nie później niż w dniu jej rozpoczęcia. Maksymalnie w ciągu kolejnych 7 dni pracodawca ma obowiązek pisemnie poinformować pracownika o:

Sprawdź też inne porady dotyczące pracy: