Kto poniesie odpowiedzialność za kradzież, której dokonano w hotelu podczas wycieczki wakacyjnej?

To właściciel hotelu jest osobą odpowiedzialną za rzeczy wniesione do hotelu przez osoby korzystające z usług hotelu. Momentem decydującym jest chwila wniesienia rzeczy do hotelu.
/ 19.10.2017 10:51

Właściciel hotelu nie może swojej odpowiedzialności ograniczyć ani wyłączyć np.: poprzez umieszczenie tabliczki informującej, iż nie odpowiada on za rzeczy gościa hotelu. Wszelkie próby uchylenia się przez hotel od odpowiedzialności za rzeczy klienta nie wywierają żadnych negatywnych skutków prawnych wobec konsumenta.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których właściciel rzeczy przez swoją lekkomyślność przyczynił się do kradzieży np.: zapomniał zamknąć skrytki hotelowej lub drzwi od pokoju hotelowego.

Jeżeli skradziono nam rzeczy w hotelu (dotyczy zarówno hoteli w kraju, jak też za granicą, jeżeli umowę zawarliśmy w Polsce) w czasie trwania wycieczki, wówczas roszczenia odszkodowawcze kierujemy bezpośrednio do biura podróży, które było organizatorem wypoczynku.

W razie utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu poszkodowany zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym hotelarza, w przeciwnym razie jego roszczenia wygasają. Dla celów dowodowych należy zrobić to w formie pisemnej.