Jakie ubezpieczenie warto wykupić przed wyjazdem za granicę?

Ubezpieczenie KL (koszty leczenia), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), OC czy ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu to tylko niektóre z ubezpieczeń, które przydają się w czasie wyjazdów za granicę. Jaką nam dają gwarancję, na jakie kwoty opiewają i czy warto je wykupywać?
/ 28.09.2017 19:18

turyści

fot. Fotolia

Na jakie kwoty opiewają ubezpieczenia?

Polski turysta wyjeżdżając do krajów UE może odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), zapewniającą mu ewentualną refundację podstawowych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te, w zależności od kraju, są jednak różne. Mając tego świadomość, biura podróży oferują dodatkowe ubezpieczenia. Jednak na zakup dodatkowego pakietu decyduje się tylko co piąty wyjeżdżający za granicę.

Z analizy Travelplanet.pl wynika, że touroperatorzy oferują najczęściej ubezpieczenia pokrywające koszty leczenia na maksymalną sumę 20 000 EUR, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków od 3 000 do 10 000 PLN, a tylko nieliczni ubezpieczenie bagażu od kradzieży do 1 000 PLN lub koszty poszukiwania i ratownictwa maksymalnie do 5 000 EUR.

Czy są to kwoty wystarczające?

Realne koszty mogą być dużo wyższe
  • Ubezpieczenie KL (koszty leczenia) są bardzo istotne w przypadku, gdy ulegamy wypadkowi. KL powinno wynosić minimum 40 000 EUR. Rzeczywiste koszty przebywania na oddziale szpitalnym mogą osiągnąć wysokie kwoty, np. dzienny pobyt na oddziale we francuskim szpitalu to koszt rzędu ok. 400 EUR za każdą dobę, natomiast na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej nawet 2.500 EUR. Kosztowne jest także doraźne leczenie schorzeń, np. 8-dniowy pobyt w szpitalu w Grecji spowodowany kamicą nerkową to koszt rzędu 12 000 EUR. Generalnie ubezpieczenie w kwocie 20 000 EUR wydaje się być wystarczające. Jednak w przypadku poważnych wypadków kwota ta jest już kroplą w morzu rzeczywistych potrzeb. Na ubezpieczeniu kosztów leczenia nie warto więc oszczędzać, zwłaszcza, że podwyższenie tej sumy nie stanowi dużej różnicy w samej składce, gdyż przy pakietach z ubezpieczeniem KL na kwoty od 40 000 do 80 000 EUR koszt ubezpieczenia zaczyna się od kilku złotych dziennie na osobę, w zależności od wybranego regionu świata.
  • Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), które jest związane z ochroną majątkową zdrowia i życia, powinno być nie mniejsze niż 6 000 EUR. Związane jest z utratą zdrowia na skutek nieszczęśliwego wypadku, np. długiej rehabilitacji. Im wyższa kwota ubezpieczenia, tym skutki wypadku będą dla nas mniej dotkliwe finansowo.
  • Ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna), które pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim, powinno wynosić nawet 100 000 EUR. Zabezpiecza sytuacje powstałe na cudzym mieniu lub osobie z naszej winy, np. podczas wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez nas, gdy poszkodowana zostanie inna osoba, może się ona domagać od nas rekompensaty kosztów leczenia lub odszkodowania nawet na drodze sądowej. Ubezpieczenie OC zabezpiecza właśnie takie roszczenia osób przez nas poszkodowanych.
  • Ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu powinno być na kwotę nie mniejszą niż 6 000 EUR, gdyż np. sam start śmigłowca ratunkowego wycenia się na 5 000 EUR.

Warto zwrócić także uwagę na limity kwotowe w przypadku transportu ubezpieczonego lub zwłok do kraju zamieszkania, co jest dosyć dużym kosztem i np. transport pacjenta ze złamaną nogą z Chin do Polski kosztuje 12 000 EUR.

Zobacz też: Niezbędnik podróżnika - poradnik

Nie tylko zdrowie

Opóźnienie odlotu samolotu, zgubienie bagażu przez przewoźnika czy też przetransportowanie go w inne miejsce – w takich przypadkach przydaje się dodatkowe ubezpieczenie. Wtedy podróżny może kupić przedmioty pierwszej potrzeby, których koszty zwróci później ubezpieczyciel.

Wyjeżdżając na wakacje, nie powinniśmy się też zamartwiać o nasze mieszkanie pozostawione bez opieki. Ubezpieczenie od włamania z kradzieżą na czas podróży daje gwarancję zwrotu poniesionych kosztów za wszelkiego rodzaju sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego, a nawet meble.

Co warto mieć w pakiecie ubezpieczenia?

Najczęstsze zdarzenia losowe występujące podczas podróży pokazują, że ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych powinny być odpowiednio skalkulowane.

Najlepiej przygotowane pakiety powinny zawierać, poza kosztami leczenia na poziomie 80 000 EUR, ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej, ochronę podczas amatorskiego uprawiania sportów, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy, pomoc przy opóźnieniu lotu, zwrot gotówki w przypadku napadu i kradzieży przy bankomacie czy też zabezpieczenie mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania.

Problemem większości polskich turystów jest brak przezorności. O ile w krajach Europy Zachodniej niezbędnym krokiem przy rezerwacji wyjazdu jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, u nas takie działania są jeszcze często  pomijane. W przypadku wystąpienia za granicą nieoczekiwanego zdarzenia, związanego z koniecznością zorganizowania pomocy czy też leczenia, koszty mogą być znaczące. Warto więc wybrać odpowiedni zakres i kwoty ubezpieczenia, dopasowane do charakteru naszego, nawet krótkiego wyjazdu.

Zobacz też: Niesmaczne wyżywienie podczas urlopu – gdzie po odszkodowanie?

Źródło: materiały prasowe Praktycy.com/mn