Czy wiesz, jakie prawa przysługują ci z powodu odwołanego lotu?

Nasze prawa z tytułu odwołanego lotu uzależnione są od tego, kiedy i z jakiego powodu lot został odwołany, i jakie połączenia przewoźnik zaproponował w zamian.
/ 20.10.2017 15:57

Przewoźnik ma obowiązek poinformować nas o innych możliwościach podróży w wybranym kierunku, które będą możliwe dla pasażerów do realizacji. Przysługuje nam także prawo do opieki ze strony przewoźnika, odpowiedniej do czasu oczekiwania na zaproponowane nowe połączenie.

Mamy prawo żądać zwrotu ceny biletu i bezpłatnego powrotu do portu, z którego rozpoczynaliśmy podróż, pierwszym możliwym połączeniem.

Mamy prawo żądać odszkodowania od przewoźnika, jeżeli mógł on zapobiec odwołaniu lotu, podejmując działania w granicach zdrowego rozsądku.

Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli: przewoźnik uprzedził nas o odwołaniu lotu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, przewoźnik uprzedził nas o odwołaniu lotu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i zaproponował połączenie rozpoczynające się nie wcześniej niż 2 godziny wcześniej i kończące nie później niż 4 godziny później niż planowano, przewoźnik uprzedził nas o odwołaniu lotu z mniej niż 7-dniowym wyprzedzeniem i zaproponował połączenie rozpoczynające się nie wcześniej niż godzinę wcześniej i kończące nie później niż dwie godziny później niż planowano.