"Kaspar" Wrocławskiego Teatru Współczesnego nagrodzony w Berlinie

Wielokrotnie nagradzany w tym sezonie spektakl Wrocławskiego Teatru Współczesnego „Kaspar” zaproszony został do Berlina na festiwal POLSKI EXPRESS III. Prezentowany będzie od 26 do 28 maja teatrze Hebbel am Ufer.
Wielokrotnie nagradzany w tym sezonie spektakl Wrocławskiego Teatru Współczesnego „Kaspar” zaproszony został do Berlina na festiwal POLSKI EXPRESS III. Prezentowany będzie od 26 do 28 maja teatrze Hebbel am Ufer.

 
Festiwal wznowił działalność po czteroletniej przerwie. Jest elementem długodystansowego projektu międzynarodowego The Promised City – Miasto obiecane.
 
Organizatorzy festiwalu chcą zaprezentować niemieckiej publiczności polskie przedsięwzięcia poświęcone historii najnowszej, poszukujące nowych środków artystycznego wyrazu, analizujące dzisiejszą polską rzeczywistość. Obok spektakli Barbary Wysockiej, Agnieszki Olsten, Jana Klaty i Krzysztofa Warlikowskiego odbędą się dyskusje, projekty interdyscyplinarne oraz wykłady na temat gospodarki, polityki, życia społecznego i sztuki przygotowane przez zespół „Krytyki Politycznej”.
 
„Kaspar” zrealizowany w 2009 r. przez Barbarę Wysocką, otrzymał w tym roku zaproszenie na Warszawskie Spotkania Teatralne. Znalazł się wśród 15 przedstawień na płycie DVD promującej polski teatr za granicą. Prezentowany był na Festiwalu Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie oraz na Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu. Z obydwu Szymon Czacki przywiózł wyróżnienia za brawurowo zagraną rolę tytułową. Barbara Wysocka otrzymała za ten spektakl Wrocławską Nagrodę Teatralną 2009, a z okazji tegorocznego Dnia Teatru Krystyna Meissner – dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego – odebrała z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego statuetkę dla „Kaspara” jako najlepszego spektaklu w minionym roku w regionie.