Wiedźma

W dawnych kulturach, czyli jeszcze w czasach przed nadejściem chrześcijaństwa, na ziemiach słowiańskich, wiedźmą nazywano kobietę, która posiadała specjalną wiedzę. Była to osoba szanowana i bardzo potrzebna. Jako jedyna bowiem znała się na ziołach, wiedziała, jak z nich korzystać, by kogoś wyleczyć, by ulżyć komuś w cierpieniu. Dopiero w wyniku nauki chrześcijańskiej kobiety te zaczęto posądzać o paktowanie z diabłem, o czarną magię. Wówczas to też słowo to nabrało pejoratywnego znaczenia. Wiedźma stała się osobą, która rzuca złe uroki, która sprowadza choroby i nieszczęścia. W średniowieczu kobiety oskarżane o magię, tzw. wiedźmy, palono albo wieszano, bądź też topiono.