Transgresja

Jest to przekraczanie, które zawiera w sobie to, co właśnie przekraczamy.