POLECAMY

Słownik po godzinach

Telepatia

Zdolność przekazywania na odległość wyobrażeń wzrokowych, emocji, wrażeń zmysłowych i innych treści bez pomocy zmysłów fizycznych.

Zjawisko to może wystąpić pomiędzy dwiema osobami jak również pomiędzy pojedynczym nadawcą, a grupą odbiorców. Zjawisko telepatii dość szczegółowo badano w USA i w byłym Związku Radzieckim. Prowadzono tam na szeroką skalę zakrojone eksperymenty z przekazem myśli i obrazu na odległość. Na ich podstawie ustalono, że nie istnieje żadna przeszkoda materialna, która uniemożliwiałaby przekaz informacji.