Sennik

Jest to zbiór symboli sennych oraz ich interpretacje. Hasła w senniku są najczęściej ułożone alfabetycznie, rzadziej posegregowane według poszczególnych działów, np. zwierzęta, miejsca, uczucia.

Sny były ważne dla ludzi od zawsze. Starano się je wyjaśniać już w starożytności i wtedy też powstały pierwsze senniki, które wykorzystuje się do dnia dzisiejszego. Senniki powstawały początkowo tylko w postaci drukowanej. Obecnie występują także w formie elektronicznej, dzięki czemu mamy do nich jeszcze większy dostęp. Istnieje obecnie wiele rodzajów senników, m.in. asyryjski, babiloński, egipski, grecki i rzymski. Są one cenną pomocą w odczytywaniu snów.