Saprofit

Organizm rosnący na rozkładających się tkankach.

Organizm czerpiący energię z rozkładu martwej materii organicznej, np. martwego drewna, liści.