S jak segmentacja obrazu

Segmentacja obrazu to proces podział obrazu na części określane jako obszary , które są jednorodne pod względem pewnych wybranych własności. Obszarami są zbiory pikseli. Własnościami, które są często wybierane jako kryteria jednorodności obszarów są: poziom szarości, barwa, tekstura.

Subpiksel

Składowa koloru jednego piksela w wyświetlaczach. W ekranach LCD każdy piksel zawiera 3 subpiksele: czerwony, zielony i niebieski. Odpowiednie sterowanie intensywnościami świecenia danych subpikseli powoduje powstanie wypadkowego koloru całego piksela.