Rząd kart

Kilka kart leżących obok siebie. Rząd może być poziomy, kiedy karty leżą w jednej linii poziomej. Rząd może być również pionowy, kiedy jedna karta leży pod drugą częściowo ją zakrywając lub nie.