Psychoanaliza

To metoda poznawania i leczenia człowieka, wykorzystująca rozmaite zjawiska społeczne i kulturowe.

Psychoanaliza została zapoczątkowana przez Zygmunta Freuda, na 
przełomie XIX i XX wieku. 
 
Za pomocą psychoanalizy odkrywa się i bada konflikty wewnętrzne i motywacje, których człowiek nie jest świadomy. Dzięki niej można próbować modyfikować mechanizmy obronne człowieka oraz zintegrować różne części psychiki. 
 
Na gruncie psychoanalizy rozwinęły się inne szkoły terapii.