Portret numerologiczny

Zgodnie z nauką zwaną numerologią każdy z nas rodząc się, znajduje się natychmiast pod wpływem liczb. Swoją numerologiczną patronkę możemy obliczyć na podstawie prostego rachunku – dodając kolejno do siebie poszczególne cyfry. Weźmy na przykład datę – 06.03.1984. Dodajemy do siebie kolejno wszystkie cyfry, w ten sposób otrzymujemy następujące działanie: 0 + 6 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 4 = 31. Otrzymany wynik to 31. Rozbijamy go, to znaczy traktujemy jak dwie oddzielnie cyfry: 3 + 1 = 4. Liczbą osoby urodzonej 06.03.1984 według numerologii jest 4. W tej liczbie zapisany jest nie tylko charakter osoby urodzonej tego dnia, ale także jej droga życiowa. W takim razie portret numerologiczny pozwala nam ustalić osobowość oraz cele, za którymi powinniśmy podążać, by żyć w zgodzie z samymi sobą.