Owocnik

Organ utworzony ze splątanych strzępek (komórek) grzybni, który służy rozmnażaniu grzybów.

U grzybów kapeluszowych zbudowany z trzonu oraz z kapelusza z rurkami lub blaszkami. U pozostałych grzybów przyjmować może rozmaite kształty.