Obiektyw

Złożony układ optyczny aparatu, służący do odwzorowania obrazów fotografowanych przedmiotów.

Obiektyw aparatu jest jego najważniejszą częścią. Tworzy obraz obiektów znajdujących się w jego zasięgu - na błonie fotograficznej, matówce lub światłoczułej matrycy. 

Obiektyw został wynaleziony prawdopodobnie przez Girolama Cardana już w 1550 roku. 

Obiektyw jest absolutną podstawą do tego, by aparat spełniał swoją funkcję. Może stanowić integralną część aparatu, bądź być do niego dołączanym (tak, jak na przykład w aparatach lustrzankowych). 

Obiektyw zwykle zbudowany jest w tulei i układu różnorodnych soczewek o różnych zadaniach. Wewnątrz obiektywu znajduje się mechanizm sterujący soczewkami.