POLECAMY

Słownik po godzinach

Numerologia

Nauka ta przypisuje specjalne znaczenie literom oraz liczbom. W numerologii liczby uznawane są symbole ezoteryczne, dzięki którym możliwe jest dotarcie i odkrycie prawdziwej natury człowieka. W dziedzinie tej wyróżnia się 9 liczb, które kolejno oznacza się cyframi od 1 do 9. Każdy człowiek ma przypisaną do siebie własny numerologiczny symbol, który można obliczyć na podstawie daty urodzin. Weźmy na przykład datę – 06.03.1984. Dodajemy do siebie kolejno wszystkie cyfry, w ten sposób otrzymujemy następujące działanie: 0 + 6 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 4 = 31. Otrzymany wynik to 31. Rozbijamy go, to znaczy traktujemy jak dwie oddzielnie cyfry: 3 + 1 = 4. Liczbą osoby urodzonej 06.03.1984 według numerologii jest 4. Na tej podstawie możemy stworzyć opis jej osobowości.