Motyw, moduł

Kawałek dzianiny, który powstaje dzięki kilkukrotnemu powtórzeniu pewnej sekwencji splotów.