POLECAMY

Słownik po godzinach

Magia praktyczna

Rodzaj magii, który faktycznie znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce. Może się ona objawiać pod postacią różnoraką, np. specyfików magicznych, zaklęć czy przepowiedni. Magia praktyczna wpływa na rzeczywistość, ludzi, zjawiska czy przestrzeń. Dzieli się ją na magię białą oraz czarną, choć obecnie podział ten już odchodzi do przeszłości, staje się reliktem.