Kąt widzenia obiektywu

Kąt tworzący się między liniami wyznaczającymi maksymalne pole widzenia obiektywu o danej ogniskowej.