Igła

Przyrząd krawiecki o ostrym końcu i uchu, służącym do przewlekania nitki. Igła jest stosowana również w medycynie.

Bez igły i nitki niemożliwe byłoby zszywanie kawałków tkanin. Igła przebija tkaninę, torując drogę dla nici, która łączy jej fragmenty.

Igła może służyć do ręcznego szycia, ale także do maszynowego. Igły do maszyny do szycia, muszą być twardsze i mocniejsze.

Igła nie jest jednak atrybutem tylko krawca - igieł (o nieco innej budowie, bo bez ucha do nawlekania nici) używa się także w medycynie. Lekarzom służą one przede wszystkim do przebijania skóry w celu aplikacji leku, a także do pobierania krwi czy wycinków organów do badań.