Ba-gua - metoda drzwi wejściowych

Metoda feng shui niezaliczana do klasycznych.

Metoda analizy działek, domów, mieszkań oraz innych pomieszczeń, gdzie punktem wyjścia są drzwi wejściowe do domu, pomieszczenia lub też brama w ogrodzie.