Skrót do.....

napisał/a: franco1 2009-06-03 09:30
Skrót do..
Podczas tworzenia nowego skrótu na pulpicie system domyślnie generuje napis "Skrót do ...", który musimy potem ręcznie modyfikować.
Aby pozbyć się tego drobnego ale dziwnego dodatku zmodyfikujmy klucz:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
W prawym oknie wartości link należy przypisać hex:00,00,00,00