Kompromis - w zgodzie z sobą

Jak skutecznie zawierać kompromis? Jak zawrzeć kompromis z samym sobą? Jak pogodzić się ze zmianami? Jak zachować asertywną równowagę? Jak osiągnąć spokój wewnętrzny? Dowiesz się tego z poradnika "W zgodzie z sobą, w zgodzie z innymi. O umiejętności zawieania kompromisów" Joanny Heidtman.
/ 08.08.2007 22:13
Jak skutecznie zawierać kompromis? Jak zawrzeć kompromis z samym sobą? Jak pogodzić się ze zmianami? Jak zachować asertywną równowagę? Jak osiągnąć spokój wewnętrzny? Dowiesz się tego z poradnika "W zgodzie z sobą, w zgodzie z innymi. O umiejętności zawieania kompromisów" Joanny Heidtman.

Czym jest wewnętrzna równowaga? Jest odejściem od walki w kierunku zrozumienia. Jest umiejętnością współpracy z innymi przy zachowaniu samego siebie. Jest umiejętnością dostrzegania wartości pochodzącej z łączenia przeciwieństw.

W szerszej perspektywie postaw życiowych równowaga wewnętrzna oznacza takie nastawienie do ludzi i świata, które zakłada "życie w zgodzie". Właśnie temu została poświęcona ta książka. Budowanie równowagi zmusza nas do weryfikacji swoich potrzeb, wartości i poglądów. Konsekwencją tego będzie mniejsze poczucie przymusu w naszym życiu i mniej walki, a więcej zrozumienia.

Kompromis z sobą samym oznacza uczciwość i szczerość wobec siebie, a także umowę, której istotnym elementem jest zobowiązanie się wobec samego siebie do zaprzestania samooszukiwania się, do podejmowania ważnych życiowych decyzji zgodnie z autentycznymi wartościami i potrzebami. Kompromis taki nie jest sprawą łatwą, ale jego wypracowanie może dać więcej radości niż działanie wbrew samemu sobie.

Dr Joanna Heidtman jest psychologiem i socjologiem. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Obecnie pracuje w Zakładzie Badania Procesów Grupowych w Instytucie Socjologii UJ, wykłada w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera oraz na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest współwłaścicielem firmy doradczo - szkoleniowej.

Wydawnictwo Studio Emka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)