Grzybobranie

Występowanie grzybów w Polsce

W Polsce występuje przypuszczalnie około dwanaście tysięcy gatunków grzybów. Cztery tysiące z nich stanowią grzyby wielkoowocnikowe, tzn. te, których owocniki osiągają wielkość co najmniej 5 milimetrów. Są one bez wątpienia najlepiej poznaną i zbadaną grupą grzybów. Wiele z nich występuje w Polsce sporadycznie, inne spotkać można jedynie lokalnie, w wybranych regionach...
/ 17.09.2009 11:22
Grzybobranie

Bardziej i mniej typowe siedliska grzybów

Grzyby występują w rozmaitych siedliskach. Najczęściej spotkać je można w lasach, zaroślach, parkach czy też na łąkach, pastwiskach lub polach. Występują jednak również na skałach i piaskach.

Dobrym przykładem na takie gatunki jest m.in. lakówka nadmorska (uwaga! Grzyb z Czerwonej Listy, tzn. objęty ścisłą ochroną), która rośnie w Polsce jedynie na wydmach nadmorskich. Na Pomorzu znaleźć można również piaskowca modrzaka, ale i typowe „polskie” i „niewybredne” borowiki i kozaki.

Inną grupą są grzyby występujące na glebach wapiennych, m.in. płomykówka galaretowata (pod ochroną!) Spotkać go można w okolicy Ojcowa w Pieninach i w Tatrach Zachodnich.

Królestwo grzybów – las

Lasy i zarośla to najbogatsze w grzyby siedliska. Mapy występowania grzybów w Polsce wskazują zalesione obszary jako te, w których można spotkać szczególnie obfity wysyp grzybów.

Regionem szczególnie polecanym przez grzybiarzy jest Podlasie (najczęściej występują tam prawdziwki, kanie i kurki), Bieszczady (a tam m.in.: borowiki, gołąbki, opieńki, kurki i maślaki), a także lasy zielonogórskie – w województwie lubuskim znaleźć można borowiki, podgrzybki, kurki, kanie i koźlarze (babki i czerwone).

Nie brakuje grzybów także w Małopolsce (kanie, prawdziwki, borowiki czerwone, rydze czy koźlarze babki) i na Mazowszu (kurki, koźlarze, podgrzybki, borowiki). Również na Warmii i Mazurach znaleźć można maślaki, koźlarze, podgrzybki i kurki. W województwie lubelskim z kolei trafić można na smardze (chronione!) oraz „standardowe” podgrzybki, borowiki i kurki. Na Kujawach znaleźć można (poza standardem) na czarne łepki i rydze.

Grzybobranie w borach

Duże obszary zajmują w naszym kraju bory sosnowe, w których warto wypatrywać charakterystycznych dla nich maślaków zwyczajnych i mleczajów rudych. Bory świerkowe północno – wschodniej Polski, a także Karpat i Sudetów, są siedliskiem m.in. podskórnia różnokształtnego czy wisielca smołowatego.

W lasach dębowo-grabowych wyrasta np. podgrzybek czerwonawy, znacznie rzadziej z kolei borowik. W buczynach spotkać zaś można głównie monetkę kleistą.

Jak grzyby, to po deszczu?

Wybierając się na grzyby, należy pamiętać, że nawet z miejsc potencjalnie obfitujących w grzyby, wrócić możemy z pustym koszykiem. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę warunki pogodowe, a także predyspozycje poszczególnych gatunków do występowania w danym rejonie i na danym podłożu.