Smardzówka czeska (Ptychoverpa bohemica)

Przedstawicielka rodziny smardzowatych, jadalny i smaczny grzyb wiosenny.

Smardzówka czeska (Ptychoverpa bohemica)
smardzówka czeska