Jak wyostrzyć zdjęcie metodą inteligentnego wyostrzenia?

Jak wyostrzyć zdjęcie metodą inteligentnego wyostrzenia?

Od jakiegoś czasu program Photoshop dysponuje nowym filtrem wyostrzającym o nazwie Inteligentne wyostrzenie (Smart Sharpen). Nie ważne czy jest ono inteligentne czy nie, warto zapoznać się z techniką stosowania tego typu wyostrzenia, gdyż niekiedy może ono dać efekty lepsze niż zwykła maska wyostrzająca. Zapoznajmy się z inteligentnym wyostrzaniem.
/ 28.09.2016 16:22
Jak wyostrzyć zdjęcie metodą inteligentnego wyostrzenia?

Poznajemy sposób na inteligentne wyostrzenie zdjęcia

Na samym początku, zanim jeszcze zabierzemy się do właściwej pracy przełączamy ustawienia filtru z Podstawowych (Basic) na Zaawansowane (Advanced). Po takim zabiegu pojawią się dodatkowe karty, na które za chwile będziemy zaglądać. Na razie na karcie Wyostrzanie (Sharpen) trzeba ustawić odpowiednio wartości opcji u dołu okienka. W polu Usuń (Remove) mamy do wyboru Rozmycie gaussowskie (Gaussian Blur), soczewkowe (Lens Blur) albo wynikłe z poruszenia (Motion Blur). Na ostatnie nie warto zwracać szczególnej uwagi, gdyż zwykle nie daje rady usunąć widocznego poruszenia. Optymalnym rodzajem pracy filtru jest usuwanie rozmycia soczewkowego, więc taki właśnie tryb wybieramy.

Po wybraniu opisanych opcji pojawią się dwa znane już nam suwaki wyostrzania: Stopień (Amount) i Promień (Radius). Działają one na tej samej zasadzie, co omówione w poprzednim poradniku wyostrzania za pomocą maski wyostrzającej. Również w tym przypadku używamy ich w tej samej kolejności, czyli najpierw wysoka wartość Stopnia i regulacja Promieniem, a po jego ustaleniu redukcja Stopnia do akceptowalnego poziomu. Na dole okienka znajdziemy jeszcze pole oznaczone, jako Dokładniej (More Accurate). W teorii ma ono służyć do włączania dokładniejszego, choć wolnego algorytmu wyostrzania. W praktyce jednak opcja ta tworzy więcej artefaktów, więc jego przydatność jest dyskusyjna.

Na pozostałych dwóch kartach - Cień i Światło (Shadow, Highlight) znajdują się te same trzy regulatory. Karty te służą do redukowania efektu wyostrzenia odpowiednio w cieniach i światłach obrazu. Suwakiem Stopień tonowania (Fade Amount) ustalamy, jaka część efektu ma zostać zniwelowana. Suwak o nazwie Szerokość tonalna (Tonal Width) określa, jaki zakres tonów ma zostać zaliczony do cieni lub świateł. Promień (Radius) służy do określania szerokości przejść między cieniami i światłami, podobnie jak w filtrze Shadow/Highlight.