Czym są przysłowia

Czym są przysłowia

Oprócz dorobku kulturowego jakie zostawiają po sobie poszczególne narody istnieje jeszcze coś, co przechodzi z pokolenia na pokolenie i trawa w świadomości danej społeczności.
/ 11.10.2017 15:00
Czym są przysłowia

Owymi mądrościami, pielęgnowanymi przez wieki są przysłowia, które w swojej małej formie zamykają bogatą treść. Na ogół składają się z jednego zdania, ale obejmują swym zasięgiem problemowym cały obszar kulturowy. Przysłowia były znane i cenione od niepamiętnych czasów we wszystkich niemal językach świata.

Ich rodowód jest różny, jedne powstają anonimowo, inne biorą swój początek z dawnych obyczajów, wierzeń, zabobonów itp., a jeszcze inne rodzą się pod piórem pisarzy, myślicieli. Przysłowia utrwalone w tradycji ustnej były przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Zobacz przysłowia: angielskie, chińskie, francuskie, polskie, mongolskie, tureckie, żydowskie, afrykańskie, japońskie...

Popularność przysłów bierze się stąd, że są wdzięczne dla ucha, niezwykle sugestywne i łatwe do zapamiętania. Poza tym w sposób skrótowy i metaforyczny przekazują prawdy ogólne dotyczące ludzkiego egzystencji. Ich treść odnosi się do wielu dziedzin życia człowieka, jego postaw i poglądów. Przysłowia przedstawiają ogromną wartość, bowiem „przysłowie uczy, przestrzega, nakazuje” wykorzystując żartobliwą formę do przekazania istotnych treści.

Przysłowia z różnych krajów są niejako wizytówką danego państwa, obrazem mentalności danego narodu, ale przede wszystkim zbiorem ich mądrości. Cechą przysłów jest ich międzynarodowa powszechność, ponieważ występują one na terytoriach nawet bardzo od siebie odległych. Sądzę, że przysłowia są świetną lekturą, która uczy, bawi i przybliża nam inną kulturę.

Zobacz też serwis: Cytaty.