Czy wiesz jak to się dzieje, że maszyny latają?

Istnieje bardzo wiele rodzajów statków powietrznych, czyli latających maszyn. Różnią się one między sobą np. rozmiarem. Co takiego decyduje, że wszystkie one są w stanie wzbijać się w powietrze pomimo, że często są naprawdę ogromne?
/ 24.08.2010 22:56

Statki powietrzne nie mogłyby latać bez… skrzydeł. Skrzydła to płaty nośne, które wytwarzają siłę wznoszącą – siłę nośną.

Siła nośna jest przeciwwagą dla ciężaru maszyny. Dzięki temu statek powietrzny jest w stanie utrzymać się w przestworzach.

Skrzydło samolotu ma specjalny kształt – jest wypukłe na górze, a spłaszczone na spodzie. Jego przekrój poprzeczny nazywany jest profilem aerodynamicznym. Kiedy powietrze trafia na skrzydło, dzieli się na dwa strumienie – nad skrzydłem przepływa szybciej niż pod nim. Wynika to z faktu, że na górze skrzydło jest wypukłe i co za tym idzie powietrze ma dłuższą drogę do przebycia. Ciśnienie wywierane na wierzch skrzydła jest mniejsze niż wywierane na spód skrzydła a wynika to z różnych prędkości powietrza. W efekcie, różnica ciśnień tworzy siłę nośną. Jeżeli maszyna osiąga wystarczająco dużą prędkość siła nośna pozwala mu wzbić się w powietrze.

Nie wszystkie typy maszyn latających potrzebują napędu, aby latać. Szybowiec nie używa silników. Takie statki do tworzenia siły nośnej wykorzystują strumień powietrza, który opływa ich skrzydła, wyprofilowane w odpowiedni sposób.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/17.11.2010 20:59
Może ty napisz kolego skoro kwestionujesz powyższy fakt? Rada na przyszłość: Wikipedia to nie jest prawda objawiona - TO TEŻ PISZĄ LUDZIE! Moim zdaniem powołujesz się na jedno z najbardziej wątpliwych źródeł w sieci.
/25.08.2010 12:54
Podane wyjaśnienie jest błędne. Wikipedia przytacza je w rozdziale - "Popularne błędne objaśnienia powstawania siły nośnej". Profil aerodynamiczny skrzydła ma marginalny - tylko kilkuprocentowy - udział w powstawaniu siły nośnej, natomiast główny udział ma kąt natarcia skrzydła względem aktualnego wektora prędkości. Z tego powodu możliwy jest wznoszący lot odwrócony. Wzory do wyliczania siły nośnej uwzględniającej oba czynniki można znaleźć w encyklopedii. Najciekawszy w tej sprawie jest mechanizm wieloletniego podtrzymywania mitu, poprzez bezkrytyczne przekazywanie informacji. Błędna informacja jest powielana, utrwalana i uwiarygodniana w programach i literaturze edukacyjnej, przez co traktowana jest jako sprawa niewymagająca weryfikacji. Może ktoś napisze o tym micie artykuł w CzyWiesz.pl? :-)