Czy wiesz, że pojęcie getta żydowskiego wywodzi się z Włoch? fot. Czywiesz.pl

Czy wiesz, że pojęcie getta żydowskiego wywodzi się z Włoch?

Getto było odizolowanym miejscem wybieranym dla zamieszkania mniejszości narodowej, kulturowej czy religijnej. Getto najczęściej otoczone było murem strzeżonym od zewnątrz.
/ 16.06.2019 18:29
Czy wiesz, że pojęcie getta żydowskiego wywodzi się z Włoch? fot. Czywiesz.pl

Pierwsze zamknięte dzielnice zamieszkane przez Żydów istniały we Włoszech co najmniej od XI wieku.

Ich powstanie było wynikiem zbieżności poglądów Żydów, którzy uważali, że w warunkach izolacji łatwiej będą mogli przestrzegać swoich norm (religijnych i obyczajowych) i urzędników miejskich, którzy byli zwolennikami segregacji ludności żydowskiej i chrześcijańskiej.

Samo słowo getto wywodzi się prawdopodobnie z Wenecji, gdzie kwartał żydowski (Il Ghetto) znajdował się na terenie byłej odlewni (gietto). Wg innej koncepcji słowo getto jest skróconą formą słowa borghetto ("miasteczko").

Autor: ~Regis